คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:27 by Aporn_Chaisuwan

คำถาม:  หากไม่มีผู้แต่ง เราจะอ้างอิงอย่างไร 

คำตอบ: ใช้ชื่อเรื่องแทนชื่อผู้แต่งได้


คำถาม: กรณีไหนที่เราจะใส่เลขหน้าในการอ้างอิงในเนื้อหา

คำตอบ: กรณีดังต่อไปนี้

              1) เป็นการถอดความ แปลความหรือกล่าวถึงความคิดที่อยู่ในงาน หรือข้อความของผู้เขียนต้องระบุเลขหน้าหรือเลขย่อหน้าที่ความนั้นปรากฏอยู่

              2) เป็นการคัดลอกข้อความหรือความหมายของผู้อื่นหรือนำเนื้อหาเพียงบางส่วนหรือบางหน้า ไม่ใช้เนื้อหาทั้งเล่มมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเอง


คำถาม: รายการบรรณานุกรมมีการจัดเรียงอย่างไร  

คำตอบ: จัดเรียงตามตัวอักษร จัดเรียงภาษาไทยก-ฮ  และ A-Z


คำถาม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ต่างกันอย่างไร  

คำตอบ: รายการอ้างอิง เมื่อรายการที่มีแต่ละรายการนั้นจะต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ และใช้คำว่า บรรณานุกรม เมื่อรายการที่มีนั้นไม่จำเป็นต้องปรากฏหรือมีการอ้างอิงในเนื้อหาเสมอไป  แต่อาจเป็นการแสดงรายการเอกสารที่ผู้เขียนได้รวบรวมและใช้อ่านประกอบ


 

Back to Top