การเสนอเอกสาร

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Patcharin_Pawikanon

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการเสนอเอกสารผู้บริหารผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS)

ผังงาน

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ขั้นตอน

ผังงาน

ผังงาน

ผังงาน

ขั้นตอน

ขั้นตอนผังงาน

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ผังงาน

ผังงาน

ผังงาน

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ขั้นตอน

 

Back to Top