สื่อสังคมออนไลน์

Posted on Fri, 09/03/2021 - 11:07 by Suwat_Kertmanee

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการบริหารจัดการเพจแหล่งสารสนเทศนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ WU : CLM

1

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เข้าสู่เพจ "แหล่งสารสนเทศนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ WU : CLM "

2

 

2. คัดเลือกและวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์) สำหรับการนำมาเผยแพร่ในเพจแหล่งสารสนเทศนิติศาสตร์ฯ ตามกรอบแนวทางการจัดการเพจฯ ที่ได้กำหนดเอาไว้ โดยมีรูปแบบในการเผยแพร่ ดังนี้

         2.1 แชร์จากต้นฉบับของแหล่งสารสนเทศ เช่น เพจ, เฟสบุ๊คไลฟ์สด, สัมมนาออนไลน์, คลิปวีดิโอยูทูป เป็นต้น

2       3

 

4        5

         2.2 นำข้อมูลในรูปแบบไฟล์มาออกแบบเป็นสื่อก่อนนำเผยแพร่บนเพจ เช่น e-Book, e-Journal, บทความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

6   7

 8  9

      2.3 นำเนื้อหาสารสนเทศมาทำเป็นหัวข้อประจำเพจหรือคอนเท็นต์ของตัวเอง เช่น หัวข้อ 'คลังศัพท์กฎหมาย', 'ธรรมะของ 4 พระดี'  เป็นต้น

10   12

9

 

Back to Top