ความซ้ำผลงาน

Posted on Wed, 12/21/2022 - 13:16 by Rochana_Madla

การส่งผลงานเข้าตรวจคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin

โปรแกรม Turnitin เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในการตรวจสอบความซ้ำของผลงาน การตรวจสอบการคัดลอกผลงานในปัจจุบันมีความจำเป็น บทความตีพิมพ์แพร่หลายในปัจจุบัน

Back to Top