บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:36 by Benja_Puripongsatorn

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

เงื่อนไข

           ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย (WiFi) เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ Windows Android และ ios เพื่อเชื่อมต่อควบคุมกับระบบเสียง ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)ได้

สามารถติดต่อนายช่างเทคนิคได้ที่ 0829719896,075476421 พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและบริการแก้ปัญหาตลอดการใช้งาน

ข้อสังเกต
          ก่อนถึงวันกำหนดใช้งาน ผู้ใช้งานควรจะมาดูสถานที่จริงและทดลองการใช้ระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนถึงวันใช้งาน

ข้อควรระวัง

  1. สายนำสัญญาณและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ควรระวังไม่ให้โดนกระแทกหรือกดทับ  อาจทำให้สายสัญญาณหลุดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้
  2. ห้ามผู้ใช้งานใช้มือในการเคาะไมโครโฟน เพราะอาจส่งผลต่อลำโพงและไมโครโฟนเสียหายได้
Posted on Fri, 03/10/2023 - 10:24 by Prajak_Sooksaen

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8

อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดซึ่งเป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งอยู่ในอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นคู่มือให้นักวิทยาศาสตร์และพนักงานห้องทดลองของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ดูแลสำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้งานโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาขณะใช้งานได้  และช่วยลดภาระของช่างเทคนิคประจำอาคาร

รูป

Back to Top