ภาพประกอบสื่อ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Khemmachat_Semdang

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการออกแบบภาพประกอบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

Flowchart

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharing

1. ออกแบบภาพร่างด้วยดินสอบนกระดาษ (Idea Sketch)

01

2. สแกนภาพหรือถ่ายภาพ เพื่อแปลงเป็นไฟล์ (File) รูปภาพลงคอมพิวเตอร์

3. การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อปรับความสว่างให้ง่ายต่อการนำไปดราฟเส้น (Line Draft)

     มีขั้นตอนดังนี้  ให้เลือกเมนู Image  1 Adjustment  2 Levels 

02

จะขึ้นหน้าต่าง Levels 3 เลื่อนปรับค่าตามความต้องการ (เน้นปรับให้ภาพสว่างมองได้ชัด) 4 กด ok03

4. การ Save งาน

ให้เลือกเมนู File  1 Save As  2 เลือก Save on your computer (บันทึกงานลงในเครื่อง)

04

3 ตั้งชื่องาน 4 เลือกนามสกุลไฟล์ JPEG 5 กด Save งาน

05จบขั้นตอนออกแบบภาพร่าง (Idea Sketch)

Back to Top