อาคารวิชาการ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:28 by Kraison_Kaewoudom

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารวิชาการ

1

คลิปแนะนำขั้นตอนการใช้งาน

 

 

        ห้องประชุม 100 ที่นั่งโสตทัศนูปกรณ์อยู่ขวามือของเวที                                                                           

1.0

1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมจาก intranet เลือก e-Booking หรือ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

1.1

     1.1 เข้าสู่ Dashboard ของระบบ e-ฺBooking

     1.2 เลือกเมนู "รายการจองห้อง"

     1.3 เลือกวันที่ อาคาร ห้องที่ต้องการตรวจสอบการจองห้อง 

1.2

        1.4 เลือกเมนู รายงานการจองห้อง

1.3

2.จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่มีการขอใช้ในระบบหากมีการเพิ่มเติม และอาจจะมีสอบถามความชัดเจนของการใช้งานหากผู้ใช้งานไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. เปิดห้องประชุมที่มีการจอง

4. เปิดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้อยู่ในสถานะ ON ใดยกด ON และปุ่มตรงกลางพร้อมกัน โดยกดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงเตือน แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ หากไม่ได้ยินเสียงเตือนให้ตรวจ ระบบไฟฟ้าในห้องประชุมจนสามารถทำงานได้ตามปกติ

4

5. เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าที่สวิตช์ Main Breaker เพื่อเปิดระบบทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์โดยให้เบรคเกอร์อยู่ตำแหน่ง ON

5

6. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าตัวที่สองที่เครื่องซีเควนปลั๊กอยู่ในตู้ควบคุม ให้อยู่ตำแหน่ง ON  และกดสวิตช์หมายเลข 6.1 ให้อยู่ตำแหน่ง ON และไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวงแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน หากไฟ LED สีเขียวไม่ติดหรือติดไปครบแสดงว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อ 7 และข้อ 8 อีกครั้ง

6

7. เปิดสวิตช์ตัวรับไมโครโฟนไร้สายในตู้ควบคุมให้อยู่ตำแหน่ง ON  และกดสวิตช์หมายเลข 7 และหมายเลข 7.1 ให้อยู่ตำแหน่ง ON หลังจากนั้นไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวง แสดงว่าระบบพร้อมทำงานหากไฟ LED สีเขียวไม่ติดหรือติดไปครบแสดงว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อ 5 และข้อ 6 อีกครั้ง 

Back to Top