Adobe Illustrator

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Teerawat_Sriboon-ead

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

วิธีการ

ขั้นตอนการออกแบบสื่อนิทรรศการด้วย
โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

          ผู้เขียนคู่มือได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการทํางาน 23 ปี สามารถออกแบบชุดนิทรรศการได้หลาย ๆ หน้าได้โดยการเปิดเพียงครั้งเดียว สามารถสร้างงานที่มีรูปเดียวกัน รวดเร็ว สวยงามตามแบบที่กําหนดไว้ โดยได้อธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตสื่อนิทรรศการอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและยังส่งเสริมการให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
        1. ขั้นตอนการนําภาพทั้งหมดมาปรับตกแต่ง เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพคน รีทัช ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อนําไปใช้ในโปรแกรมออกแบบหลัก
        2. ขั้นตอนการสร้างพื้นที่ทํางาน จํานวนหน้า บนโปรแกรม Adobe Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักในการออกแบบทั้งหมด 
        3. การเปิดและการกําหนดค่าต่างๆ เปิดโปรแกรม Adobe Illustrator โดยคลิกที่ Programs  Adobe Illustrator ดับเบิ้ลคลิก 
        4. เข้าสู่โปรแกรม Adobe Illustrator คลิก Icon บน Desktop Toolbars

 

การเตรียมภาพ background และตกแต่งภาพ ออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

วิธีการ

วิธีการ

วิธีการ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:53 by Khemmachat_Semdang

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการออกแบบภาพประกอบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

Flowchart

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fzPJzBbjxU65T9zm8TqXbnU3SW0Tpe8e/view?usp=sharing

1. ออกแบบภาพร่างด้วยดินสอบนกระดาษ (Idea Sketch)

01

2. สแกนภาพหรือถ่ายภาพ เพื่อแปลงเป็นไฟล์ (File) รูปภาพลงคอมพิวเตอร์

3. การแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อปรับความสว่างให้ง่ายต่อการนำไปดราฟเส้น (Line Draft)

     มีขั้นตอนดังนี้  ให้เลือกเมนู Image  1 Adjustment  2 Levels 

02

จะขึ้นหน้าต่าง Levels 3 เลื่อนปรับค่าตามความต้องการ (เน้นปรับให้ภาพสว่างมองได้ชัด) 4 กด ok03

4. การ Save งาน

ให้เลือกเมนู File  1 Save As  2 เลือก Save on your computer (บันทึกงานลงในเครื่อง)

04

3 ตั้งชื่องาน 4 เลือกนามสกุลไฟล์ JPEG 5 กด Save งาน

05จบขั้นตอนออกแบบภาพร่าง (Idea Sketch)

Posted on Wed, 04/20/2022 - 12:03 by Sompop_Iadsi

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020 หมายถึง การดราฟไฟล์ภาพกราฟิกประเภทหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นไฟล์ .ai เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น เกิดจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการทางคณิตศาสตร์ ข้อดีของการดราฟรูป Ai ก็คือ ภาพจะไม่แตกเมื่อเราขยายภาพ ภาพจะมีความคมชัด สีและตำแหน่งของสีมีความชัดเจน แม้เราจะเคลื่อนย้าย ภาพจากการแปลงไฟล์ JPG เป็น Ai ก็จะไม่เสียรูปทรงและความละเอียดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

cover

Back to Top