ภาพเวกเตอร์

Posted on Wed, 04/20/2022 - 12:03 by Sompop_Iadsi

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020 หมายถึง การดราฟไฟล์ภาพกราฟิกประเภทหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นไฟล์ .ai เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น เกิดจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการทางคณิตศาสตร์ ข้อดีของการดราฟรูป Ai ก็คือ ภาพจะไม่แตกเมื่อเราขยายภาพ ภาพจะมีความคมชัด สีและตำแหน่งของสีมีความชัดเจน แม้เราจะเคลื่อนย้าย ภาพจากการแปลงไฟล์ JPG เป็น Ai ก็จะไม่เสียรูปทรงและความละเอียดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

cover

Back to Top