ฐานข้อมูล

Posted on Mon, 02/14/2022 - 16:05 by Khanitta_Jitlang

การใช้งานฐานข้อมูล UpToDate

   

หน้าปก

     คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล UpToDate จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ทั้งผ่านช่องทาง Website และผ่านช่องทาง UpToDate Application
     ในส่วนของผู้ให้บริการสามารถแนะนำการใช้งาน และแก้ปัญหาการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง

Back to Top