หน้าปกเอกสาร

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:23 by Sompop_Iadsi

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

Flow Chart

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการออกแบบ Cover Template ได้ คลิกที่นี่เพื่อ Download

1. เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ File แล้วคลิก New (1) เพื่อเปิดการกำหนดขนาดชิ้นงาน

Step work

 

2. กำหนดขนาดชิ้นงานเป็นขนาด A4

     - Width (1) เป็น 21  มาตราส่วน (2) เป็น เซนติเมตร Centimeters

     - Height (3) เป็น 29.7  Orientation (4) กำหนดให้เป็นแนวตั้ง

     - Resolution (5) เป็น 200 (สามารถกำหนดตัวเลข 100-300 สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์) ความละเอียด (6) ให้ตั้งเป็น Pixels/Inch

     - Color Mode (7) ให้ตั้งเป็น RGB Color ก่อน เพื่อการตกแต่งภาพกราฟิกที่หลากหลายกว่า CMYK Color

     - Background Contents (8) ให้ตั้งเป็น Transparent

     - คลิก Create (9) เพื่อเปิดหน้าชิ้นงาน

Step work

 

3. ชิ้นงานที่มีขนาด A4 (1) พื้นหลังเป็น Transparent เพื่อง่ายในการมองเห็นในแต่ละ Layer

Step Work

 

4. คลิกที่ File แล้วกด Open (1) (หรือ Control+O) เพื่อเลือกภาพที่ได้เตรียมไว้แล้ว คลิก Open (2)

Step work

 

5. กดปุ่ม Control+T (1) เพื่อขยายภาพตามความต้องการ

Step work

 

6. คลิกลากช่อง Layer 1 มาวางทับช่อง Create a new layer (1) (ช่องที่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ภายใน)

    เมื่อได้ Layer 1 copy แล้วให้ทำการวางเม้าท์ไปที่มุมภาพเพื่อทำการหมุนภาพ (Rotate) (2) ให้กลับด้านตามภาพ

    ปรับตำแหน่งทั้ง 2 ภาพ ตามตัวอย่าง

Step work

 

7. คลิกช่อง Create a new layer (1) เพื่อสร้าง Layer 2

Step work

 

8. ชื่อไฟล์จะปรากฏขึ้นใหม่ตามภาพ เสร็จแล้วให้คลิกลากช่อง  Layer 2 (1) ลงมาด้านล่างสุด จากนั้นให้บันทึกงาน

    ตั้งชื่อไฟล์ บันทึกเป็นนามสกุล .psd

Step work

 

9. คลิกตรงช่องสีพื้น (Set Foreground Color) (1) เพื่อทำการเปลี่ยน เมื่อขึ้นหน้าต่าง Color Picker (Foreground Color) (2)

     - ให้คลิกตรงช่อง Only Web Colors (3)

     - เลือกช่องสีตามต้องแล้วกด OK (4)

Step work

 

10. คลิกเครื่องมือ Paint Bucket Tool (1) เสร็จก็ทำการคลิกเทสีในช่อง Layer 2 (2)

Back to Top