อาคารสหกิจศึกษา

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:08 by Anurak_Khongkit

ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผังงานการควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

 

Vol1

 

คลิปแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบรายการจองห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

           1.1 ให้เข้าสู่เว็บไซต์  e-Booking  จาก https:// ebooking.wu.ac.th/

           1.2 เข้าสู่หน้า Dashboard ของระบบจองห้องประชุม (หมายเลข 1) 

           1.3 กรอก User name และ Password ของ E-mail มหาวิทยาลัย (หมายเลข 2)

https://ebooking.wu.ac.th/

             1.4 ปรากฎหน้ารายละเอียด  เลือกเมนู "รายงานการจองห้อง" (หมายเลข 1) 

รายการจองห้อง

           1.5 เลือกวัน เดือน ปีที่ต้องการ (หมายเลข 1) เลือกชื่่ออาคารสหกิจศึกษา (หมายเลข 2) เลือกชื่อห้องเป็น ห้องประชุมเขาหลวง 75 ที่นั่ง (หมายเลข 3)  กดค้นหา (หมายเลข 4)  รายงานการจองจะแสดงผลทั้งหมดที่เลือก 

รายการจองห้อง1

2. เปิดห้องประชุมเขาหลวง  

    ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ถือกุญแจ และสามารถเปิดห้องประชุมได้ตามเวลาที่มีการจอง

3. ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่อยู่ในห้องประชุม ดังนี้

     3.1 เปิดเครื่องสำรองไฟ ที่อยู่ในห้องควบคุมของช่างประจำอาคาร โดยกดปุ่มตรงกลางกับปุ่ม ON พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณ 1 ครั้ง 

เคื่องสำรองไฟ

     3.2 เปิดเบรกเกอร์หลัก (หมายเลข 1) และเบรกเกอร์ย่อย (หมายเลข 2) ให้อยู่ในตำแหน่ง ON รอให้ไฟ LED สีเขียวติดทั้ง 8 ดวงแสดงว่าระบบพร้อมทำงาน และปิดประตูตู้แร็ค

เบรกเกอร์หลักและย่อย

      3.3 เปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเปิดระบบไฟในห้องประชุมเขาหลวง  โดยให้เบรคเกอร์อยู่ตำแหน่ง ON

เบรกเกอร์ในห้อง

     3.4 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม power ซึ่งอยู่ใต้โต๊ะผู้บรรยาย จนมีไฟแสดงสถานะการทำงาน และ รอจนระบบวินโดว์พร้อมใช้งาน  แสดงว่าเครื่องทำงานตามปกติ 

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

     3.5 เปิดหน้าจอทีวี จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวามือของห้องประชุม โดยใช้รีโมทคอลโทรลกดปุ่มเปิด โลโก้ทีวีปรากฎ  แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน

Back to Top