ผังงานการสร้าง Category

Posted on Mon, 08/30/2021 - 10:34 by Khanitta_Jitlang

ผังงานการสร้าง Category

cat

 

ขั้นตอนการสร้าง Category

1. เปิดฐานข้อมูล WALAI AutoLib เพื่อสร้างกลุ่มรายวิชาสำหรับแต่ละสำนักวิชา  เข้าสู่หน้า Dash Board ของระบบ WALAI AutoLib

ืn5

 
2. เลือกเมนู Authority Control เลือก Manage Category ในขั้นตอนการเพิ่ม ต้องใส่ชื่อหลักสูตรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่คำอธิบายชื่อหลักสูตร ใส่รูปภาพแทนสัญลักษณ์หลักสูตร ข้อมูลต้องใส่ครบทุกช่อง ห้ามเว้นช่องว่าง

n6


3. ใส่ชื่อรายวิชา ใส่รหัสรายวิชา เอาข้อมูลจากรายวิชาเฉพาะ เพิ่มคำอธิบายรายวิชา ตามข้อมูลในไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

n7


4. เพิ่มหัวเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

n8

 

5. จบขั้นตอนการสร้าง Category

Back to Top