คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:28 by Sompop_Iadsi

คำถาม : คู่มือปฏิบัติงาน (Cover Template) มีขนาดเท่าไหร่ ?

คำตอบ : ขนาด 21x29.7 cm. (ขนาด A4)


คำถาม : ใช้โปรแกรมอะไรในการสร้าง คู่มือปฏิบัติงาน (Cover Template) ?

คำตอบ : โปรแกรม Adobe Photoshop


คำถาม : ควรตั้งค่าความละเอียด (Resolution) ของคู่มือปฏิบัติงาน (Cover Template) เท่าไหร่ ?

คำตอบ : ขนาด 100-300 Pixels/Inches


 

Back to Top