คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 05/25/2022 - 16:04 by Benja_Puripongsatorn

คำถาม : เมื่อมีเสียงสะท้อนกลับของไมโครโฟน ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ : เกิดจากสาเหตุที่สัญญาณเสียงของไมโครโฟนที่ออกจากลำโพง วนกลับเข้ามาที่ไมโครโฟนอีกรอบ และก็เป็นแบบนี้ซ้ำกันไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดการสะสมของพลังงานไฟฟ้าของความถี่เดิมซ้ำๆ กัน จึงเกิดเสียงสะท้อนกลับได้ยินออกมาจากลำโพง

               - ตำแหน่งของไมโครโฟนอยู่ใกล้กับลำโพงมากเกินไป ควรอยู่ให้ห่างจากลำโพงมากขึ้น หรือหาตำแหน่งที่เหมาะสม 

               - เปิดเสียงของไมโครโฟนไว้มากเกินไป ให้ปรับลดเสียงลง จนเสียงสะท้อนกลับ หายไป


 

Back to Top