คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 04/20/2022 - 12:54 by Sompop_Iadsi

คำถาม    ภาพที่นำมาดราฟควรมีขนาดเท่าไหร่?

คำตอบ    ความกว้างxยาว ควรมีขนาด 800 Pixels ขึ้นไป


คำถาม    ขนาดของเส้นปากกาในการดราฟควรมีขนาดเท่าไหร่?

คำตอบ    1 Point


คำถาม     เมื่อทำดราฟเสร็จแล้ว ควรเซฟนามสกุลอะไรเพื่อนำไปใช้งาน?

คำตอบ    .ai สำหรับเก็บไว้เป็นไฟล์ต้นฉบับ ส่วน .png สำหรับนำไปใช้งานทั่วไปแบบไม่มีพื้นหลัง


 

Back to Top