ผังงานการตรวจสอบ URL

Posted on Wed, 08/25/2021 - 15:38 by Rochana_Madla

ผังงานการตรวจสอบ URL

rochaflowchart2

ขั้นตอนการตรวจสอบ URL

  1. เข้าสู่หน้าจอ https://library.wu.ac.th/                                                                                                                                                                                                           
  2. สืบค้นรายชื่อในระบบ WU Library Catalog (OPAC) จาก เมนู WU RESOURCES                                                                                                                                                                                                                                              opac2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  3. ระบบแสดงรายชื่อทรัพยากรจากคำค้น                                                                                                                            2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                     
  4. คลิก "Connect to resource" หรือ "อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่" เพื่อเข้าอ่านตัวเล่ม                                                                                                                                                                                                                                                          2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  5. สามารถอ่านตัวเล่มได้                                                                                                                                                                                                  fulltext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Back to Top