คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 01/12/2022 - 21:13 by Rochana_Madla
 • คำถาม หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน ครั้งที่พิมพ์ต่างกับหนังสือตาม มคอ.3 ควรทำอย่างไร
 • คำตอบ ให้ทำเป็นหนังสือที่เกี่ยวโยงกัน
   
 • คำถาม หนังสือปีที่พิมพ์เก่ามากเนื้อหายังใช้ได้หรือไม่
 • คำตอบ หนังสือบางเล่มปีที่พิมพ์เก่ามาก แต่เนื้อหาเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื้อหายังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน เช่น หนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กฎของแรงโน้มถ่วง สูตรคณิตศาสตร์ สูตรการคำนวณต่าง ๆ
   
 • คำถาม  เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับหนังสือฉบับพิมพ์แตกต่างกันหรือไม่
 • คำตอบ เนื้อหาไม่แตกต่าง กรณี free e-book บางเล่มอาจจะมีเฉพาะหน้าเนื้อหา ไม่มี ส่วนนำ ส่วนบรรณานุกรม
 • คำถาม  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถพิมพ์ได้หรือไม่
 • คำตอบ สามารถสั่งพิมพ์ หรือ ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้ ในรูปแบบ pdf. file ได้
 • คำถาม  Category สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อยได้หรือไม่
 • คำตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และหัวเรื่อง คลิกปุ่ม  แก้  เพื่อแก้ไขในส่วนชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ และรายละเอียด  และคลิกปุ่ม rocha3 เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
 • คำถาม รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ตาม มคอ.3 เปลี่ยนแปลงควรทำอย่างไร
 • คำตอบ Category หนังสือ มคอ.3 ไม่ควรทำแบบถาวร ควรมีการตรวจสอบแก้ไขเป็นประจำ เพื่อความทันสมัยของเนื้อหาและหนังสือที่เพิ่มเข้ามาในห้องสมุด เพราะฉะนั้นบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบแก้ไข Category หนังสือ มคอ.3 ทุกภาคการศึกษา หรืออย่างน้อยที่สุด 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา
 • คำถาม  ใช้หัวเรื่องจากหัวเรื่องทั่วไปเชื่อมในส่วนหัวเรื่องได้หรือไม่
 • คำตอบ หัวเรื่อง tag 6xx สามารถเชื่อมในส่วนหัวเรื่องได้ แต่ ระบบดึงเอาทุกเล่มที่มีหัวเรื่องนั้น ๆ เข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นการเพิ่มหัวเรื่องคำสำคัญ tag 655 เพื่อระบุเฉพาะตัวเล่มหนังสือตรงตาม มคอ.3 เพื่อผู้ใช้ได้รับหนังสือตรงตามความต้องการ
 • คำถาม  คำสำคัญที่ใช้ text / suppl. / list เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
 • คำตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงใช้คำอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา หากสามารถสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าใจได้ดีกว่า ง่ายกว่า
Back to Top