คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:33 by Kaitisak_Biraham

1. คำถาม :  ทำไมภาพไม่ขึ้นจอเครื่องฉายภาพ (Projector)?

    คำตอบ :  เพราะสัญญาณอาจจะไม่ตรงกับ source ของเครื่องฉายที่ตั้งไว้ แก้ปัญหาโดยการตรวจสอบการตั้งค่าให้ตรงกัน


2. คำถาม : ทำไมไม่มีเสียงจากคอมพิวเตอร์?

  คำตอบ : เนื่องจากอาจจะมีการปิดเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้สังเกตสัญลักษณ์ลำโพงด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์ 


3. คำถาม: ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้?

    คำตอบ : อาจจะเกิดสาเหตุ เช่น สาย AC ไม่แน่น หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด ไม่สามารถทำงานได้ ให้ติดต่อช่างเทคนิคประจำอาคาร โทร 0843060699


 

Back to Top