ผังงานการควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ไทยบุรีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:52 by Sudtirak_Jaritngam

ผังงานการควบคุมไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ไทยบุรี 

                                                                                  รูปประกอบ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        1. ตรวจสอบการจองห้องประชุมผ่านระบบจองห้อง https://ces.wu.ac.th/roombook/ 

        2. ติดต่อประสานงานผู้ใช้บริการ

        3. เปิดสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก เปิดเบรคเกอร์ไปยังตำแหน่ง on ทั้ง 2 ตัว

รูปประกอบ

        4. เปิดเบรคเกอร์อุปกรณ์ไฟแอลอีดี ไฟพาร์ ไฟมูฟวิ่ง ที่ตู้เบรคเกอร์ที่ผนัง จะมีตำแหน่งเบรคเกอร์ไฟฟ้าที่เขียนกำกับไว้ที่ตู้ เปิดไปที่ตำแหน่ง on ทุกตัว

รูปประกอบ

        5. เปิดสวิตซ์ เครื่องควบคุมไฟ lite-puter กดสวิตซ์ไปยังตำแหน่ง on

รูปประกอบ

 

        6. เปิดคอมพิวเตอร์ควบคุมไฟเวที เปิดโปรแกรม Sunlite Suite

        7. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม Sunlite Suite ว่าสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟบนเวทีได้ทุกอุปกรณ์

        8. ระบบไฟเวทีและโปรแกรม Sunlite Suite พร้อมใช้งาน

        9. เปิดหลอดไฟตัวเครื่องมูฟวิ่งเฮด ไปที่ไลบรารี pilot 575 คลิกเปิดหลอดไฟในไลบรารีเพื่อเปิดหลอดไฟตัวมูฟวิ่งให้ทำงาน

รูปประกอบ

        10. สร้างซีนไฟเวทีสำหรับใช้งาน

        อุปกรณ์ไฟเวทีที่ใช้งานมี 4 อย่าง ประกอบด้วย ไฟมูฟวิ่ง ไฟพาร์ LED ไฟพาร์แบบหรี่แสง เครื่องพ่นควัน    

รูปประกอบ

        การสร้างซีนไฟมูฟวิ่งเฮด   

        - แบบ Easy time editor (เหมาะสำหรับงานดนตรีและการเปิดตัวบนเวที)

        - การสร้างซีนไฟแบบ Easy Step (เหมาะสำหรับเน้นใช้ส่องสว่างเวที งานพิธีการ ส่องฉากการแสดง)แบบเปิดและแบบปิด

        การสร้างซีนไฟพาร์ LED

        - การสร้างซีนไฟสลับสี 4 step

        - การสร้างซีนไฟส่องฉากบนเวที แสงว่างบนบนเวทีแบบเปิดและปิด

        การสร้างซีนไฟพาร์แบบหรี่แสงแบบเปิดและปิด

        11. สร้างปุ่มกดในไลบรารีเพื่อควบคุมการทำงานผ่านคีย์บอร์ด การสร้างปุ่มใช้งานให้เลือกซีนที่ต้องการสร้าง จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างกดเลือกปุ่มที่ต้องการสร้างในคีย์บอร์ด ตามตัวอย่าง เป็นการสร้างปุ่ม p เพื่อเปิดไฟในไลบรารีที่มีอยู่ในโปรแกรม 

รูปประกอบ

        12. ซ้อมระบบแสงไฟบนเวที

        13. ซีนไฟที่ใช้งานควบคุมแสงไฟเวทีพร้อมทำงาน  ตรวจสอบและแก้ไขซีนไฟที่ผิดพลาด 

        14. ทำงานควบคุมแสงไฟบนเวที ตามวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการจองผ่านระบบจองห้อง

        15. บันทึกไฟล์โปรแกรมหลังจากการทำงาน

        16. การปิดอุปกรณ์เมื่อใช้งานเสร็จ ปิดไฟมูฟวิ่งเฮดที่ไลบรารีในโปรแกรม ดับเบิ้ลคลิกปิดตามรูปด้านล่าง

รูปประกอบ

 จนแสงหลอดไฟของตัวเครื่องหาย จากนั้นรอให้เครื่องเป่าลมร้อนออกจากตัวเครื่อง สังเกตฟังเสียงการทำงานพัดลมของตัวเครื่องหยุดเงียบ

        17. เคลียร์ไฟเวทีเพื่อหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟเวทีในโปรแกรม กดปุ่ม space bar ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

รูปประกอบ       

        18. ปิดโปรแกรมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

        19. ปิดสวิตซ์ เครื่องควบคุมไฟ lite-puter กดสวิตซ์ไปยังตำแหน่ง off

        20. ปิดเบรคเกอร์อุปกรณ์ไฟเวทีและปิดสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักทั้ง 2 ตัว

        21. จบการทำงาน

Back to Top