คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:36 by Kraison_Kaewoudom

คำถาม : ทำไมเมื่อต่อสาย VGA กับ Notebook แล้ว หน้าจอโปคเจ็คเตอร์ภาพเป็นสีฟ้า

คำตอบ  : แสดงว่าการเลือกภาพไม่ตรงกับไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มที่มีสัญลักษณ์ Notebook 


คำถาม : ทำไมเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยินเสียงจากเครื่อง 

คำตอบ : อาจจะยังไม่ได้เปิดเสียงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สังเกตสัญลักษณ์ลำโพง บริเวณมุมล่างขวามือ และเปิดระดับเสียง


คำถาม :  ทำไมไมโครโฟนมีเสียงเบา

คำตอบ : อาจจะมีการลดเสียงจาก POWER AMP ให้เพิ่มระดับเสียง โดยการหมุนระดับเสียงไปที่ตำแหน่ง 13 นาฬิกา


 

Back to Top