คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 03/15/2023 - 11:20 by Prajak_Sooksaen
 1. คำถาม: ทำไมเมื่อเปิดโสตทัศนูปกรณ์ครบแล้ว ยังไม่มีสัญญาณภาพ?
  คำตอบ: สายสัญญาณภาพ HDMI บริเวณโต๊ะอาจารย์อาจจะไม่แน่นให้ทดลองขยับสายสัญญาณ
               อุปกรณ์แยกสัญญาณ HDMI ชำรุด
   
 2. คำถาม: ทำไมเมื่อเปิดเครื่องสำรองไฟฟ้าและสวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักแล้วระบบไฟยังไม่ทำงาน?
  คำตอบ: ปลั๊กไฟหลังเครื่องสำรองไฟอาจจะไม่แน่น
               สวิตช์เมนควบคุมระบบไฟฟ้าหลักตัดระบบไฟเพื่อป้องกันไฟดูด/รั่ว ให้แจ้งช่างเทคนิคมาตรวจสอบ 
   
 3. คำถาม: ทำไมไมโครโฟนไร้สายมีเสียงสะท้อนในขณะใช้งาน?
  คำตอบ: มีการปรับเสียงไม่ถูกต้องให้แก้ไขดังนี้
                  - ปรับแต่งเสียงที่ volume amp ในตู้ควบคุมโดยมีปุ่มเสียง bass คือเสียงทุ้ม เสียงเบส และ เสียง treble คือเสียงกลาง โดยให้หมุนไปด้านขวาเพื่อเพิ่มเสียงและหมุนไปด้านซ้ายเพื่อลดเสียง
                 - ขณะที่ใช้ไมโครโฟนพร้อมกับกล้องวิดีโอ เสียงจะสะท้อนเพราะเสียงมาพร้อมกันทั้ง 2 อุปกรณ์ให้ปิดเสียงที่ volume amp ในตู้ควบคุมที่ปุ่ม audio HDMI โดยการหมุนมาด้านซ้ายมือจนหมด
Back to Top