คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 05/11/2022 - 16:14 by Kraisorn_Saivaree

 - Podcast ของคุณเผยแพร่ทางช่องทางไหน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

คำตอบ YouTube หรือ Facebook

 - ใช้โปรแกรมอะไรผลิต Podcast

คำตอบ

  • โปรแกรมเสียงใช้โปรแกรม Audacity หรือโปรแกรมอื่น ๆ
  • โปรแกรมตัดต่อใช้โปรแกรม Adobe Premine
Back to Top