บทที่ 3 วิธีการปฏิบัติงาน

Posted on Wed, 05/11/2022 - 16:12 by Kraisorn_Saivaree

1.ผู้ใช้บริการเขียนใบงานขอใช้บริการตัดต่อเสียงที่งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

ใบขอใช้บริการ

2.นำคลิปเสียงลงในคอมพิวเตอร์และตัดต่อคลิปเสียงโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere

เสียงรายการ1

3.ฟังเสียงที่บันทึกมาทั้งหมด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องจากสคริป

4.ตัดเสียงที่ไม่ต้องการออกแต่งเสียงกับโปรแกรมแต่งเสียง

เสียงตัด

5.ใส่จิงเกิ้ล(หัวรายการ)และท้ายรายการเสียงประกอบ

jingle

6.ปูภาพที่สื่อถึงเรื่องที่จะพูดบนTime line

ภาพ1

7.ตัดต่อเสร็จตรวจสอบความถูกต้องส่งคลิปที่ตัดต่อเสร็จให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง

8.อัปโหลดไฟล์งานขึ้นอินเตอร์เน็ตตามช่องทางที่สร้างไว้ทาง YouTubeหรือFacebook

faceface1

 

Back to Top