คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ?

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:15 by Thawatchai_Praduu
 1. คำถาม     หลักเกณฑ์ในการเลือกวารสารที่จะบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารพิจารณาจากอะไรเป็นปัจจัยสำคัญ
  คำตอบ    ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และเนื้อหาที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการปัจจุบัน
   
 2. คำถาม    ทำไมการบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารในบางชื่อต้องบอกรับจากตัวแทนจำหน่ายไม่บอกรับจากสำนักพิมพ์โดยตรงซึ่งอาจจะได้ราคาถูกกว่า
  คำตอบ   วารสารบางชื่อที่ออกวางจำหน่ายเป็นรายปักษ์หรือรายสัปดาห์จะต้องบอกรับจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่บ้างเนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่งของตัวแทนจำหน่ายจะเร็วกว่าการจัดส่งจากสำนักพิมพ์ ซึ่งจะทำให้ได้วารสารที่ทันต่อเหตุการณ์ในฉบับนั้น ๆ ถ้าบอกรับจากสำนักพิมพ์จะจัดส่งทางไปรษณีย์ทำให้ได้รับตัวเล่มล่าช้ากว่าตัวแทนจำหน่าย
   
 3. คำถาม     ในกรณีที่บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารไปแล้วหากได้วารสารไม่ครบต้องทำอย่างไร
  คำตอบ     จะต้องดำเนินการทวงไปยังสำนักพิมพ์ที่บอกรับและต่ออายุสมาชิกจนกว่าจะได้รับครบตามเงื่อนไขที่ทำการบอกรับและต่ออายุสมาชิกในแต่ละรอบ
   
 4. คำถาม     ในกรณีสำนักพิมพ์หยุดผลิตวารสารที่บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารต้องทำอย่างไร
  คำตอบ     จะต้องดำเนินการติดต่อสำนักพิมพ์ที่ผลิตวารสาร เพื่อขอรับเงินคืนในฉบับที่ค้างจัดส่งจากสำนักพิมพ์หรือ
  ตัวแทนจำหน่าย
   
Back to Top