คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:36 by Loesak_Mutichun

1. คำถาม   มีการอัปเดตข้อมูลปีไหนบ้าง

    คำตอบ  มีการเก็บรวมรวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี พศ.2542-261

2. คำถาม   มีการเก็บข้อสอบเก่าทุกรายวิชาหรือไม่

    คำตอบ  มีการเก็บข้อสอบเก่าเฉพาะรายวิชาที่อาจารย์/ผู้ประสานงานรายวิชา ระบุในใบปะหน้าข้อสอบให้เผยแพร่ข้อสอบ เท่านั้น

3. คำถาม   ข้อสอบที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่จะนำไปไว้ที่ไหน

    คำตอบ  ข้อสอบที่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ จะดำเนินการตามที่อาจารย์/ผู้ประสานงานรายวิชา ระบุในใบปะหน้าข้อสอบ คือ ทำลายข้อสอบ และส่งข้อสอบคืนอาจารย์

 

 

Back to Top