ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Tue, 05/24/2022 - 16:23 by Chatsan_Chanru…

 

ขั้นตอนการบทเรียนออนไลน์ในระบบ WU e-Learning

 1

 

1. การเข้าสู่ระบบ WU e-Learning

การเข้าสู่ระบบ WU e-Learning

username

2. การสร้างรายวิชา

 

3

4

5

6

7

8

9

3. การกำหนดผู้สอนในรายวิชา

 

101112131415

 

4. การเพิ่มแหล่งข้อมูลในรายวิชา

 

16

17

18

19

20

21

 

5.การเพิ่มไฟล์ Url

 

2223

24

252627

6.การเพิ่มหน้าเพจและการใส่ลิ้งค์คลิปวิดีโอ

 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

7.การเพิ่มกิจกรรมในรายวิชา

 

39

40

41

42

43

Back to Top