คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 04/25/2022 - 16:11 by Chatsan_Chanru…

คำถาม : สามารถนำเนื้อหาเป็นคลิปวิดีโอได้หรือไม่

ตอบ : สามารถมาใส่ในบทเรียนได้โดยลิ้งค์จากYoutube


คำถาม : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสามารถเข้าเรียนได้โดยอัตโนมัติหรือไม่

ตอบ  : สามารถเข้าเรียนได้ ตามรายชื่อการลงทะเบียน เพียงแต่อาจารย์ต้องแจ้งไปที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล พื่อให้ admin ทำการลิ้งค์รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชานั้น ๆ


 คำถาม : ถ้ามีเนื้อหาที่เป็นไฟล์ word อยู่แล้ว สามารถนำเข้าระบบได้เลยหรือไม่ 

ตอบ : สามารถนำเข้าได้


คำถาม : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์หรือสื่อการสอนไว้อ่านทบทวนได้หรือไม่

ตอบ  :  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์งานและสื่อการสอนของอาจารย์ได้

Back to Top