คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:27 by Mesa_Sintobtong

คำถาม  จะใช้เครื่องขยายเสียงแบบไหนดี
คำตอบ  ขึ้นอยู่กับจำนวนคน สถานที่ และรูปแบบงาน เช่นถ้าคนประมาณ 10 คน สถานที่กลางแจ้ง ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้โทรโข่ง หรือเครื่องขยายเสียงชนิดหูหิ้วที่มีแบตเตอรี่ เป็นต้น แต่ถ้ามีไฟฟ้าก็สามารถใช้เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงได้


คำถาม จะใช้เครื่องฉายสัญญาณภาพ (Projector) หรือโทรทัศน์ขนาดจอใหญ่ดี
คำตอบ เครื่องฉายสัญญาณภาพเหมาะสำหรับใช้ภายในห้องที่สามารถคุมแสงได้ และสามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่จนถึง 300 นิ้ว สามารถพกพาได้สะดวก ส่วนโทรทัศน์สามารถฉายภาพได้โดยไม่ต้องคุมแสงมากนัก แต่ขนาดจอในปัจจุบันมีขนาดไม่ถึง 100 นิ้ว และไม่สะดวกในการพกพา


คำถาม สายสัญญาณภาพควรใช้แบบไหนดี
คำตอบ ในปัจจุบันนี้สายสัญญาณภาพที่นิยมใช้กัน มี 2 แบบ

  1. Analog VGA เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook รุ่นเก่าที่ยังมีช่องต่อแบบ VGA ใช้งาน ข้อดีคือ มีความทนทาน ราคาไม่แพง สามารถต่อใช้งานได้ระยะทางยาว ๆ จนถึง 30 เมตร
  2. สายสัญญาณภาพแบบ HDMI เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ และ Computer Notebook รุ่นใหม่ ๆ และอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบอื่น ๆ ลักษณะสัญญาณเป็นดิจิทัลมีความคมชัดสูง สามารถส่งสัญญาณเสียง และภาพวิดีโอ 3 มิติไปพร้อมกัน แต่มีข้อเสียคือ ราคาที่แพงกว่าแบบ Analog VGA

คำถาม หากต้องการใช้เครื่องฉายสัญญาณภาพที่มีการฉายในระยะใกล้ แล้วได้ภาพขนาดใหญ่ จะต้องเลือกแบบไหน?
คำตอบ เครื่องฉายสัญญาณภาพที่ใช้สำหรับฉายภาพได้ขนาดใหญ่ โดยใช้ระยะฉายใกล้ เรียกว่าแบบ Ultra Short Throw ซึ่งมีพร้อมให้บริการ


คำถาม ต้องการใช้เครื่องขยายเสียงประกาศในสนามหญ้ากว้าง ๆ ควรใช้ลำโพงแบบไหน?
คำตอบ สำหรับการใช้เครื่องขยายเสียงในสถานที่กว้าง ๆ และไม่ต้องการคุณภาพเสียงมากนักแนะนำใช้ลำโพงฮอร์น เพราะสามารถกระจายเสียงในพื้นที่กว้างได้ไกล


คำถาม การใช้งานเครื่องขยายเสียงแบบ MONO หรือ Stereo เหมาะกับการใช้งานลักษณะไหน?
คำตอบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าใช้แค่ขยายเสียงพูดใช้แบบ MONO แต่ถ้าต้องการคุณภาพเสียง งานดนตรีต้องใช้แบบ Stereo


คำถาม วิธีแก้ปัญหาเสียงไมโครโฟนสะท้อนกลับ ต้องทำอย่างไร?
คำตอบ วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นสามารถทำได้โดย

  1. ถือไมโครโฟนให้ห่างจากด้านหน้าลำโพง เสียงสะท้อนกลับจะค่อย ๆ จางลง
  2. หากปรับเสียงไว้ดังมากเกินไป ให้ค่อย ๆ ปรับลดเสียงลง เสียงสะท้อนกลับจะค่อย ๆ ลดลง
  3. ปรับเสียงแหลมไว้มากเกินไป ใหค่อย ๆ ลดเสียงแหลมลง เสียงสะท้อนกลับจะค่อย ๆ ลดลง

คำถาม วิธีแก้ปัญหาเสียงฮัมเบื้องต้น ต้องทำอย่างไร?
คำตอบ การแก้ปัญหาเสียงฮัมเบื้องต้นให้ตรวจสภาพของสายสัญญาณต้องแน่นหนา ไม่ฉีกขาด สายไฟฟ้าต้องใช้แบบมีกราวด์


 

Back to Top