คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Thu, 04/27/2023 - 15:10 by Oayporn_Singpoungrab

คำถาม : ไม่สามารถควบคุมการเลือกสลับสัญญาณ Input ให้แสดงสัญญาณภาพบนจอรับสัญญาณภาพของเครื่องฉาย Projector ของแต่ละห้องเรียน ควรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ : เกิดจากสาเหตุที่อุปกรณ์ splitter ยี่ห้อ ATEN ในตู้ Rack ของห้องเรียนเกิดการ EROR ให้กดปุ่ม Reset(ARC) ให้ไฟ LED สีฟ้าดับ หรือปิดสวิทช์(POWER)ของอุปกรณ์ splitter ยี่ห้อ ATEN แล้วเปิดใหม่

Back to Top