คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 05/24/2022 - 15:43 by Khemmachat_Semdang

คำถาม : ขนาดของชิ้นงานสื่อสิ่งพิมพ์
คำตอบ : สิ่งพิมพ์หนังสือ ขนาด A4 ความละเอียด 300dpi
            : โปสเตอร์ขนาด A0, A1, A3, A4, ความละเอียด 300dpi
            : ไวนิล ขนาดขึ้นกับลักษณะงานตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการกำหนด
               หรือกำหนดขนาให้ตามความเหมาะสม
คำถาม : ช่องทางการส่งงาน
คำตอบ : ส่งทาง Email หรือ Google Drive
            : บันทึกลง USB Flash Drive, CD, DVD
            : ส่งทาง Application Line, Messenger

Back to Top