คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 02/09/2022 - 15:17 by Boonpen_Chootong

Q : ถ้าอาจารย์จะซื้อหนังสือ จะต้องทำอย่างไร

A : อาจารย์แจ้งรายการที่จะซื้อใส่ในระบบ WU DOMS ผ่านคณบดีมาที่ ผอ.ศูนย์บรรณสารฯ
 


Q : สั่งซื้อแล้ว ใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะได้หนังสือ

A : ใช้เวลาในการสั่งซื้อประมาณ 15 - 30 วัน ดำเนินการเกี่ยวกับตัวเล่มประมาณ 2 อาทิตย์ รวมใช้เวลาดำเนินการตั้งแค่การเสนอซื้อถึงขั้นตอนหนังสืออกให้บริการ รวมแล้วใช้เวลาประมาณ 2 เดือน 
 


Q : งบของสำนักวิชายังเหลืออยู่มั๊ย

A : อาจารย์เสนอซื้อมาก่อน ถ้ามีงบ จะดำเนินการจัดซื้อให้ทันที ถ้างบหมด จะดำเนินการจัดซื้อให้ในปีงบประมาณต่อไป


Q : อาจารย์สามารถซื้อหนังสือมาเองได้หรือไม่

A : ไม่สามารถทำได้ ด้วยระเบียบของพัสดุ ให้อาจารย์เสนอซื้อผ่านระบบ DOMS 

Back to Top