คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Fri, 12/31/2021 - 15:16 by Chatchawan_Narkpan

คำถาม : ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
คำตอบ : ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ Username, Password ให้ถูกต้อง


คำถาม : ภาพหรือวิดีโอที่แทรกมาจากแหล่งภายนอกไม่แสดงผล
คำตอบ :  ตรวจสอบว่าได้คัดลอกลิงก์ของภาพหรือวิดีโอนั้นมาอย่างครบถ้วนหรือไม่


คำถาม : ลืมวิธีการแทรกภาพ ข้อความ และวิดีโอลงในระบบ
คำตอบ : สามารถเข้าดูขั้นตอนและกระบวนการได้ที่ ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 

Back to Top