ผังงานการปฏิบัติงาน

Posted on Mon, 08/16/2021 - 15:27 by Nantaporn_Khan…

ผังงานการให้บริการถ่ายภาพบุคคลเพื่อทำบัตรประจำตัวฯ

ผังงาน 1: ก่อนให้บริการถ่ายภาพ

flowchart- before appointment date

 

ผังงาน 2: วันนัดถ่ายภาพ

Flowchart 2 -  appointment date

 

 


 

Back to Top