งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ

Posted on Wed, 04/20/2022 - 12:03 by Sompop_Iadsi

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

การดราฟภาพถ่ายให้เป็นภาพเวกเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020 หมายถึง การดราฟไฟล์ภาพกราฟิกประเภทหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นไฟล์ .ai เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น เกิดจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการทางคณิตศาสตร์ ข้อดีของการดราฟรูป Ai ก็คือ ภาพจะไม่แตกเมื่อเราขยายภาพ ภาพจะมีความคมชัด สีและตำแหน่งของสีมีความชัดเจน แม้เราจะเคลื่อนย้าย ภาพจากการแปลงไฟล์ JPG เป็น Ai ก็จะไม่เสียรูปทรงและความละเอียดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 2020

cover

Posted on Mon, 05/23/2022 - 15:44 by Khemmachat_Semdang

การออกแบบโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรมกราฟิก Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

การออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ให้ความรู้ โปสเตอร์ผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

การออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สื่อการเรียนการสอน โปสเตอร์ให้ความรู้ โปสเตอร์ผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Sompop_Iadsi

การออกแบบและสร้าง Cover Template

     การออกแบบและสร้าง Cover Template หมายถึง การออกแบบและสร้างต้นแบบกราฟิกในรูปแบบปกเอกสารต่างๆ เช่น ปกคู่มือปฏิบัติงาน ปกรายงาน ปกวารสาร ที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

Cover

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:52 by Khemmachat_Semdang

การออกแบบภาพประกอบสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

        การออกแบบทำภาพประกอบสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การออกแบบทำภาพประกอบสื่อการเรียนการสอน, สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Thai Mooc การออกแบบทำภาพประกอบสื่อวิดิทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิทัลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย 

Cover

Posted on Tue, 08/10/2021 - 14:11 by Teerawat_Sriboon-ead

การออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

แนะนำรายละเอียดและขั้นตอนการออกแบบสื่อนิทรรศการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ซึ่งเป็นการออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อในการเผยแพร่ความรู้ขององค์กร และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

Cover

 

Back to Top