ระบบเสียงโถงกลาง

Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:36 by Benja_Puripongsatorn

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง

เงื่อนไข

           ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย (WiFi) เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ Windows Android และ ios เพื่อเชื่อมต่อควบคุมกับระบบเสียง ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)ได้

สามารถติดต่อนายช่างเทคนิคได้ที่ 0829719896,075476421 พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและบริการแก้ปัญหาตลอดการใช้งาน

ข้อสังเกต
          ก่อนถึงวันกำหนดใช้งาน ผู้ใช้งานควรจะมาดูสถานที่จริงและทดลองการใช้ระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนถึงวันใช้งาน

ข้อควรระวัง

  1. สายนำสัญญาณและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ควรระวังไม่ให้โดนกระแทกหรือกดทับ  อาจทำให้สายสัญญาณหลุดชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้
  2. ห้ามผู้ใช้งานใช้มือในการเคาะไมโครโฟน เพราะอาจส่งผลต่อลำโพงและไมโครโฟนเสียหายได้
Posted on Wed, 05/25/2022 - 15:31 by Benja_Puripongsatorn

ผังงานและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ผังงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

flowchart2

 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

 

ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่อในการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

001

 

002

 

023

 

003

 

 

ขันตอนการเปิดการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

005

 

006

 

007

 

008009010

 

011012013

 

014014015

 

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:56 by Benja_Puripongsatorn

การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงโถงกลางอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ

 อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียง ณ โถงกลางอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีลักษณะเป็นลานว่าง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเวทียกระดับด้านหน้า สามารถรองรับ การประชุม การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดเลี้ยง และกิจกรรมต่าง ๆ

คู่มือนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานทดแทน  ได้เกิดความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

หน้าปก

Back to Top