คำอธิบายศัพท์เฉพาะ

Posted on Fri, 08/20/2021 - 09:36 by Sudtirak_Jaritngam

  ศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมคุมไฟเวที sunlite suite

  • Sunlite Suite หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับการควบคุมแสงสว่างบนเวทีด้วยคอมพิวเตอร์ 
  • Usb dmx interface หมายถึง ชุดแปลงสัญญาณ usb เป็นสัญญาณ dmx-512 สำหรับงานควบคุมไฟเวที และอุปกรณ์ต่างๆเช่น ไฟดิมเมอร์พาร์ มูฟวิ่งเฮด เลเซอร์ เครื่องพ่นควัน ไฟแอลอีดี และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้การควบคุมด้วยระบบdmx-512อุปกรณ์แปลงสัญญาณ dmx usb interface สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมบน คอมพิวเตอร์สามารถส่งสัญญาณควบคุม dmx-512 ได้ 512 ตำแหน่ง และยังสามารถงานควบคุมระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ lan และ wireless ได้อีกด้วย
  • Library หมายถึง ส่วนที่รวมกระบวนการ และฟังก์ชั่นย่อยต่างๆที่ใช้ในซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานของโปรแกรม
  • DMX-512 หมายถึง การส่งสัญญาณดิจิตอลเข้ารหัสแบบอนุกรมซึ่งเข้ารหัสได้ 512 ชุด ส่งไปในสายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว    โดยระบบจะประกอบด้วยซอฟต์แวร์หรือบอร์ดควบคุม และอุปกรณ์ไฟเวทีที่รองรับสัญญาณ dmx-512
  • Fixture  หมายถึง โคมไฟบนเวทีหรืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับระบบโปรแกรมคุมไฟ
  • Dmx address หมายถึง ค่ากำหนดเริ่มต้นของ แชนแนล(Channel) ที่รองรอบสัญญาณ dmx-512 ซึ่งจะถูกตั้งค่าไว้ไม่ให้ซ้ำกันในแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้บนเวที ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ตัวแรกบนเวทีเป็นไฟพาร์แอลอีดีมีอยู่ 7 แชนแนลมีอยู่ 2 ตัว ค่า dmx address ตัวแรกคือ 001 ตัวที่สองคือ 008 
  • Dimmer หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น สวิตซ์ไฟที่ช่วยปรับระดับแสงสว่าง เปิดปิด ของหลอดไฟ และทำหน้าที่ควบคุมกำลังไฟที่ปล่อยออกมาจากแหล่งไฟฟ้า สามารถทำงานควบคู่กับหลอดไฟได้เกือบทุกประเภท 
Back to Top