ภาคผนวก

Posted on Thu, 09/09/2021 - 15:56 by Sudtirak_Jaritngam

1.การติดตั้งโปรแกรม Sunlite Suite

    ต่อชุดอุปกรณ์  usb dmx interface  เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานคุมไฟเวที

รูปประกอบ

 

รูปประกอบ 1

         การติดตั้งซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งผ่าน cd ที่ให้มากับอุปกรณ์หรือดาวน์โหลดซอฟแวร์จากอินเทอร์เน็ต ใส่แผ่นซีดีหรือไฟล์การติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน  เมื่อขึ้นหน้าจอการติดตั้งให้เลือกภาษาสำหรับติดตั้งและคลิก OK

รูปประกอบ 2

        กด Next  ติดตั้งโปรแกรม 

รูปประกอบ 4

        คลิกเลือกยอมรับข้อตกลงก่อนการติดตั้ง และกด Next เข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม

รูปประกอบ 5

             เลือกที่อยู่ของไฟล์โปรแกรมที่ติดตั้ง กด Browse 

รูปประกอบ 6

                กำหนดไฟล์โปรแกรมว่าให้อยู่ในไดรฟ์ไหนเมื่อเลือกได้กด ok

รูปประกอบ 7

              กด Next เข้าสู่การติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปประกอบ 8

              เลือกติดตั้งแบบ FULL INSTALLATION หากเป็นผู้ใช้ระดับเริ่มต้น แนะนำให้ติดตั้ง หน้า DEMO และ คู่มือการใช้งานผ่านหน้า HTML กด NEXT เข้าสู่การติดตั้งลำดับถัดไป

รูปประกอบ 9

             กด Next

รูปประกอบ 10

            หน้าสุดท้ายก่อนเข้าการติดตั้งโปรแกรม มีให้เลือกการตั้งค่า สร้างช็อตคัทบนหน้าเดสก์ทอป  การตั้งค่าให้ติดตั้งไดร์เวอร์ของโปรแกรม  การเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ โหมด BEGINNER หรือไม่ หากเป็นผู้ใช้งานระดับเริ่มต้น ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกโหมดเริ่มต้น  

     2วิธีการบันทึกไฟล์งานและเรียกใช้งานไฟล์ที่บันทึก กรณีใช้งานเครื่องลงโปรแกรมใหม่หรือต้องการใช้งานไฟล์ที่บันทึก

          2.1 วิธีการบันทึกไฟล์งาน 

รูปประกอบ

        ไปที่เมนู controller คลิกเลือก Save the show 

รูปประกอบ

      เลือกที่อยู่ของไฟล์และใส่ชื่อไฟล์ที่จะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์

    

       2.2 วิธีการเรียกใช้งานไฟล์ที่บันทึกไว้ 
 

รูปประกอบ

                ไปที่เมนู controller คลิกเลือก open an existing show

รูปประกอบ

             จะขึ้นหน้าต่างว่าจะให้บันทึกงานของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ตอนนี้หรือไม่หากไม่ต้องการตอบ no

รูปประกอบ

            ในหน้าต่างนี้เลือกไฟล์โปรแกรมไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้งาน จากนั้นคลิก open

รูปประกอบ

            รอโปรแกรมโหลดไฟล์ที่เลือก ก้อจะสามารถใช้งานไฟล์โปรแกรมที่บันทึกไว้ได้

 

3.การเพิ่มอุปกรณ์ไฟเวทีและอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานกับโปรแกรม Sunlite Suite

    3.1 การเพิ่มไลบลารีอุปกรณ์ประเภท มูฟวิ่ง ไฟสแกน ไฟแอลอีดี หรืออุปกรณ์อื่นที่ต้องสร้างซีนเพื่อใช้งาน

           เปิดโปรแกรมคุมไฟ Sunlite Suite ไปที่เมนู create a new page

รูปประกอบ

          เลือก Create a new page with scanlibrary wizard สำหรับเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็น ไฟมูฟวิ่ง ไฟสแกน ไฟพาร์ led หรืออุปกรณ์อื่นที่มีฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรม

รูปประกอบ

       เลือกไลบรารีอุปกรณ์ไฟที่ติดตั้งลงในโปรแกรม Sunlite Suite คลิกเลือกได้จาก ปุ่ม Explore.. ตัวบนสุด

รูปประกอบ

       เลือกไลบรารีของอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโฟดเดอร์ จากชื่อ บริษัท ยี่ห้ออุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ เมื่อเจอคลิก open เริ่มติดตั้ง หลังจากที่เลือกอุปกรณ์ได้แล้วและคลิก Next จะขึ้นหน้าต่างให้เลือกค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ที่ใช้งาน 

รูปประกอบ

Starting DMX address ค่าเริ่มต้นแอดเดรสของอุปกรณ์(หากยังไม่มีการเพิ่มของอุปกรณ์ลงในโปรแกรม ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1)
End DMX address ค่ากำหนดลำดับสุดท้ายของแอดเดรสอุปกรณ์ที่ติดตั้ง (ไม่ต้องกรอกค่านี้ให้ไปเลือก Number of fixtures จำนวนของโคมไฟหรือจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งว่ามีกี่โคม)
Number of fixtures ใส่ค่าจำนวนโคมหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง ใส่เสร็จค่า End DMX address จะรันตัวเลขให้เองอัตโนมัติ
           จากนั้นกดปุ่ม Next ไปเรื่อยๆจนถึงคำว่า Finish ก้อจะจบการติดตั้งในหัวข้อการเพิ่มอุปกรณ์ประเภท มูฟวิ่ง ไฟสแกน ไฟแอลอีดี หรืออุปกรณ์อื่นที่ต้องสร้างซีนเพื่อใช้งาน หากมีไฟยี่ห้ออื่นที่จะนำมาติดตั้งหรือนำมาใช้ชั่วคราว ก้อทำตามขั้นตอนเหมือนตอนแรกแต่แค่เปลี่ยนค่า DMX address ค่า Starting DMX addressให้เป็นค่าในลำดับถัดไป จากรูปตัวอย่างด้านบน ค่า End DMX address อยู่ที่ 18 ค่าอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพิ่ม ก้อจะใส่ค่า 19  ใน Starting DMX address ของอุปกรณ์ตัวถัดไป

           3.2 เพิ่มไลบลารีไฟพาร์เวทีแบบปกติ 

                เปิดโปรแกรมคุมไฟ Sunlite Suite ไปที่เมนู create a new page 

รูปประกอบ

                เลือก Create a blank page สำหรับเพิ่มโคมไฟพาร์แบบเก่ามีฟังก์ชั่นการทำงานแค่เปิดปิดและหรี่แสงธรรมดา

รูปประกอบ

    ช่อง page name ตั้งชื่อได้ตามต้องการในตัวอย่างนี้ได้ตั้งไว้ชื่อไฟพาร์ 
    ช่อง first channel ให้ใช่ค่าจากเครื่อง DMX DIMMER PACK ที่อยู่ในห้อง ซึ่งจะชึ้นอยู่ที่หน้าจอเครื่อง
    ช่อง Last channel  ใส่ค่าจากจำนวนของโคมไฟบวกกับค่า first channel ซึ่งในตัวอย่างจะมี 12 โคมไฟ
    เมื่อใส่ครบแล้วก้อกด ok ก้อจะได้หน้าต่างไลบรารีของไฟพาร์ในโปรแกรม

 

Back to Top