คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:58 by Sudtirak_Jaritngam

คำถาม  หากต้องการใช้แสงบนเวที โดยไม่ต้องการให้แสงในห้องประชุมสว่างทั้งหมด แต่ต้องการสว่างเฉพาะโซนด้านหลังห้องประชุม ต้องทำอย่างไร

คำตอบ   สามารถทำได้ โดยปิดเบรคเกอร์ของเครื่องดิมเมอร์ จะทำให้ไฟในห้องประชุมดับครั้งละ 1 แถวจากโซนที่นั่งแถวหน้าทีละแถว จนเหลือแต่ไฟโซนด้านหลังที่ต้องการ


คำถาม  หากต้องการให้ไฟพาร์เวทีแบบปกติ(หรี่แสง) อยากให้ส่องโดนนักแสดงหรือฉากการแสดงเพื่อให้ตรงกับที่ผู้กำกับต้องการ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ  ไฟพาร์เวทีแบบปกติ (สีส้ม) หากต้องการเปลี่ยนจุดส่องบนเวที สามารถทำได้โดยการปรับตำแหน่งไฟ ซึ่งแขวนอยู่ยนราวเหล็กด้านบนของเวที  ซี่งผู้ปฏิบัติงาจะต้องใช้บรรไดปีนขึ้นไปปรับเปลี่ยนตำแหน่งไฟ  แต่ควรจะปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสูงจากพื้นเวทีประมาณ 15 เมตร 


คำถาม  หากต้องการให้ไฟ LED ส่องบนเวทีจากด้านข้างทั้งสองฝั่งของห้องประชุม และสามารถโฟกัส หรือปรับลำแสงให้เล็กลง โดยไม่ให้ฟุ้งทั้งเวที  สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ   ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับการปรับให้ลำแสงไฟมีขนาดเล็กลงได้ ทำได้เพียงแค่ปรับให้ลำแสงมีความสว่างที่เพิ่มหรือลดลงได้


คำถาม  ผู้ใช้บริการและผู้จัดงาน  สามารถนำอุปกรณ์ไฟเวที มาใช้เพิ่มเติมจากระบบไฟเวทีห้องประชุมใหญ่ที่มีอยู่ได้หรือไม่

คำตอบ  สามารถนำมาใช่้ได้ แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ไฟเวทีที่รองรับ ระบบ dmx 512 เท่านั้น การใช้งานต้องแก้ไขแอดเดรสของอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อเพิ่ม ซึ่งแอดเดรสนั้นจะต้องเป็นค่าตัวเลขที่อยู่ถัดไปจากอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว  สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากโปรแกรม Sunlite Suite  


คำถาม  ต้องการใช้งานหน้าต่างเมนู Fixtures  แต่เผลอกดปิดไประหว่างทำงานเพิ่มซีนไฟและแก้ไขซีนไฟ  แก้ไขอย่างไร

คำตอบ  แก้ไขโดยไปที่เมนู View  ของโปรแกรม จากนั้นเลือก show the group window

 

Back to Top