คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

Posted on Thu, 08/19/2021 - 14:59 by Chunnatta_Sanohsot

คำถาม : การจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ทำอย่างไร ?
คำตอบ :  เข้าไปที่ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และคลิกที่  (Room  Reservation) จากนั้นบันทึกรายละเอียดการจองทุกหัวข้อ และกดบันทึก ต้องเช็คข้อมูลการจองทุกครั้งก่อนมารับกุญแจ ณ เคาน์เตอร์บริการเข้า-ออก ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

คำถาม : ทำไมไม่สามารถเข้าระบบการจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกได้ ?
คำตอบ :  เนื่องจากระบบการจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม(บรรณปัญญา) พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า จึงจำเป็นต้องใช้ผ่านเครือข่ายเดียวกัน ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกมหาวิทยาลัยได้หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนตัว  ต้องใช้ สัญญาณเครือข่านอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้นในการจองห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ได้

คำถาม : การขอรับกุญแจห้องในการเข้าใช้บริการต้องมากันกี่คน ?
คำตอบ : ติดต่อขอรับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการประตูทางเข้า-ออก ชั้น 1 โดยยื่นบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 บัตร เมื่อถึงเวลาจอง หากผู้จองไม่รับกุญแจห้องภายใน 15 นาทีเจ้าหน้าที่จะยกเลิกการจองและให้สิทธิ์ผู้จองลำดับต่อไป
 

 

Back to Top