การให้บริการห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Chunnatta_Sanohsot

     อธิบายขั้นตอนการให้บริการห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม (บรรณปัญญา) ด้วยระบบจองออนไลน์ที่พัฒนาโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรใช้สำหรับทำงานกลุ่ม ประชุม ทบทวนบทเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

cover

ระบุประเภทงาน
Back to Top