คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Wed, 08/11/2021 - 15:15 by Pastraporn_Kalasing

คำถาม : Swivl Robot สามารถใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR ได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากตัวฐานของ Swivl ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวางกล้อง DSLR 


คำถาม : อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีพอร์ต Type-C ไม่สามารถใช้สาย Lightning ของ Swivl ได้จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : ใช้ตัวแปลงพอร์ต Micro USB to USB Type-C

Type C


คำถาม : ไฟล์ Video ที่บันทึกด้วย Swivl Robot สามารถบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่
คำตอบ : ได้ โดยการนำไฟล์ Video ดังกล่าว Upload ไว้ใน Swivl Cloud แล้วทำการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook


 

Back to Top