คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 04/18/2022 - 11:33 by Kraison_Kaewoudom

คำถาม : ไมค์ลอยไม่ดังตัวไมค์มีไฟโชว์สีแดงกระพริบ


คำตอบ  : แบตเตอรี่ไมค์ไกล้หมดให้นำไปชาร์ตให้เต็ม


คำถาม : ลำโพงดังข้างเดียว


คำตอบ : ต้องเสียงสายสัญญาณเสียงแจ๊ค 3.5 มม. ให้แน่นๆเสียงจะดังครบสองข้าง


คำถาม :  ภาพไม่ออกที่จอโปรเจ็คเตอร์


คำตอบ : ไม่ได้ต่อสาย HDMI กับ การ์ตจอตรงหลัง cpu คอมพิวเตอร์

Back to Top