บทนำ

Posted on Mon, 04/18/2022 - 10:20 by Kraison_Kaewoudom

    ห้องประชุม 60 ที่นั่งอาคารวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมที่เน้นใช้งานสำหรับการจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีไมค์ชุดประชุม 30 ตัว มีไมค์ลอยแบบไร้สายชาร์จได้อีก 2 ตัวและสามารถใช้ประชุมแบบออนไลย์ zoom meeting web x   google meeting microsoft team ระบบภาพและเสียงมีความคมชดสูงระบบ full hd

Back to Top