คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Mon, 08/23/2021 - 15:33 by Nattapol_Jantana

1. คำถาม  : ทำไมในบางครั้งเมื่อใช้งาน  แต่ภาพไม่ปรากฎบนจอเครื่องฉาย (Projector)?

    คำตอบ : เพราะการตั้งค่าระหว่าง source ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพที่ตั้งไว้ไม่ตรงกัน  แก้ไขโดยตั้งค่า source ให้ตรงกัน


2. คำถาม : ในบางครั้งเมื่อต้องการใช้เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำไมไม่มีเสียงดังจากคอมพิวเตอร์?

    คำตอบ : เนื่องจากอาจจะมีการปิดเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้สังเกตสัญลักษณ์ลำโพงด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์ ว่ามีสัญลักษณ์ว่าเปิดเสียงหรือไม่ หากยังไม่เปิดให้เลือกสัญลักษณ์ของลำโพงไม่มีเครื่องหมายกากบาท หรือปิดเสียงไว้


3. คำถาม : ในบางครั้งเมื่อต้องการใช้งานห้องประชุม ทำไมไม่มีกระแสไฟฟ้า ?

    คำตอบ : เนื่องจากผู้ใช้งานหรือช่างเทคนิคยังไม่ได้เปิดเบรคเกอร์ในห้องควบคุบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  แก้ไขโดยการเปิดเบรคเกอร์ให้อยู่ในสถานะ ON


4. คำถาม   : หากต้องการใช้ห้องประชุม 4 สำหรับการประชุมออนไลน์ เช่น ประชุมผ่าน ZOOM หรืออื่น ๆ สามารถทำได้หรือไม่?

    คำตอบ  : ห้องประชุม 4 สามารถรองรับการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบต่าง ๆ ได้แต่จะต้องมีการต่อพ่วงอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งช่างเทคนิคประจำอาคารให้ทราบ โดยการแจ้งเพิ่มเติมในระบบการจองห้องประชุม หรือแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ช่างเทคนิคประจำห้องประชุม


 

Back to Top