ผังงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Posted on Tue, 05/24/2022 - 11:26 by Mesa_Sintobtong

ผังงาน (Flow Chart)

Flow chart Apple TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือผู้ใช้ Apple TV คู่มือนี้อธิบาย tvOS 15.2 สำหรับ Apple TV 4K 

แอปเปิลทีวี1

ในการใช้ Apple TV คุณต้องมี 

1. อุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 9.1 ขึ้นไป หรือจากอุปกรณ์ iPadOS ที่ใช้ iPadOS 13 ขึ้นไปได้

1.1 โทรศัพท์ iPhone 

แอปเปิลทีวี2

1.2 iPad

แอปเปิลทีวี3

1.3 Mac Book

แอปเปิลทีวี4

2. เข้าถึงเครือข่ายไร้สาย 802.11 (การสตรีมแบบไร้สายต้องใช้ 802.11a, g, n หรือ ac)หรือเครือข่าย Ethernet ของห้องเรียน

แอปเปิลทีวี5

3. เลือกช่องสัญญาณ Apple TV ที่ปุ่มกดแผงควบคุมบนโต๊ะบรรยาย 

แอปเปิลทีวี6

4. ใช้รีโมท Apple TV กดที่ปุ่มเปิด 3 วินาที ชี้ไปที่เครื่อง Apple TV ซึ่งติดตั้งอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์

แอปเปิลทีวี7

5. ไฟแสดงการทำงานสีขาว จะสว่างขึ้นที่หน้าเครื่อง Apple TV

แอปเปิลทีวี8

6. ภาพจาก Apple TV จะปรากฏบนจอรับภาพ

แอปเปิลทีวี9

7. ใช้คุณสมบัติสะท้อนหน้าจอ (Airplay) บนเครื่อง iPad โดยการใช้นิ้วสไลด์หน้าจอลงบนมุมขวาของจอภาพ iPad จะปรากฏสัญญลักษณ์ตามภาพ 

แอปเปิลทีวี10

8. ใช้นิ้วแตะที่สัญญลักษณ์ การสะท้อนภาพหน้าจอ เพื่อเลือกเครื่อง Apple TV ประจำห้องบรรยาย

แอปเปิลทีวี11

9. ให้ดูรหัสตัวเลขที่ปรากฏบนจอรับภาพเพื่อนำไปกรอกยืนยันบนหน้าจอเครื่อง iPad

แอปเปิลทีวี12

10. กรอกรหัสตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอรับภาพ ลงบนหน้าจอเครื่อง iPad

แอปเปิลทีวี13

11. ภาพหน้าจอเครื่อง iPad จะปรากฏสัญญลักษณ์คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ (Airplay)

แอปเปิลทีวี14

12.  ภาพจากหน้าจอเครื่อง iPad จะปรากฏบนหน้าจอรับภาพ

แอปเปิลทีวี15

13. ใช้นิ้วแตะที่สัญญลักษณ์หยุดสะท้อนภาพบนหน้าจอเครื่อง iPad เพื่อหยุดส่งภาพหน้าจอ

แอปเปิลทีวี16

14. เมื่อใช้งานเสร็จใช้รีโมท Apple TV กดปุ่มที่ปุ่มปิดค้าง 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง Apple TV

 

Back to Top