การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

Posted on Thu, 08/19/2021 - 13:51 by Navin_Nowvapong

         การออกแบบแบนเนอร์ (Banner) เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานในรูปแบบดิจิทัล บน platform ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น  และสนใจในบริการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น

d

 

Back to Top