การให้บริการผลิตสื่อ Podcast

Posted on Wed, 05/11/2022 - 16:07 by Kraisorn_Saivaree

 

 

a1

งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีหน้าที่ให้บริการผลิตสื่อมีเดียที่เป็นความรู้เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย การให้บริการผลิตสื่อ Podcast เป็นสื่อหนึ่งที่งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนให้บริการ

Back to Top