ข้อมูลผู้เขียน

Posted on Thu, 08/19/2021 - 15:01 by Thanachai_Kumsamarn

ธนชัย คำสมาน   ชื่อ-สกุล : นายธนชัย คำสมาน

   ตำเเหน่ง : นายช่างเทคนิค

   สังกัด : งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

   ฝ่าย : สนับสนุนการเรียนการสอนฯ

   เบอร์โทรศัพท์ : 087-4746297

   e-mail :  pthanachai@hotmail.com

   

Back to Top