คำถามที่พบบ่อย FAQ

Posted on Tue, 08/10/2021 - 15:27 by Narisa_Buachoey

1. คำถาม : ตัวอักษรที่ใช้ในรายงานประจำปีควรใช้ Font ใด? และขนาดเท่าไร?

    คำตอบ : สำหรับหัวข้อใหญ่สามารถใช้ Font และขนาดใดก็ได้เพื่อให้มีความสวยงามและเหมาะสมในการออกแบบ

                  สำหรับเนื้อหามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดให้ใช้ตัวอักษร Font - Th Sarabun ขนาด 16 pt


2. คำถาม : ภาพประกอบที่ใช้ในรายงานประจำปีควรใช้ File ชนิดใด?

    คำตอบ : ภาพประกอบต้องใช้ file ที่คมชัด ในสกุล AI, PDF, PSD หรือ JPG


3. คำถาม : ภาพประกอบที่ใช้ในรายงานประจำปีควรมีความละเอียดของภาพเท่าไร?

    คำตอบ : ภาพประกอบต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และสามารถซูม 300% โดยภาพต้องไม่แตก

 

Back to Top